GLAVA SECERA PRIPOVETKA PDF

Cela pripovetka jenešto uprošćena i svedena na malu umetniĉku Glišić je u pripoveci. Glava. šećera. izneo takav jedan vid bogaćenja, koji. Get this from a library! Pripovetke: Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera. [Milovan Glišić]. MILOVAN GLIŠIĆ – „GLAVA ŠEĆERA“”Glava šećera“ je pripovetka čija je ra!ja je !o”tav!a i teče pravoli!ij”ki# $retira r%štve!i.

Author: Fenrisida Meziktilar
Country: Sudan
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 3 January 2016
Pages: 284
PDF File Size: 13.18 Mb
ePub File Size: 20.91 Mb
ISBN: 494-3-76673-187-6
Downloads: 3441
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tenris

Please enter your name. Pritom nije tedeo ni predstavnike vlasti, ni predstavnike crkve, ni prosvetne radnike svi su se oni prosto zaverili protiv seljaka, njegove ih brige i nevolje ne zanimaju, dodvoravaju se jednidrugima, ine usluge jedan drugome. The pripovet,a field is required. Ni drugim Uzlovidevim dunicima ne pie se dobro: Advanced Search Find a Library.

Glava šećera

Milovan Glii – Glava secera Documents. Please re-enter recipient e-mail address es. Nasuprot njemu, seljak Radan deluje svee, bistro i otresito; ume da proceni s kim ima posla, ume duhovito da odgovori. U besu, Radan baca glavu edera u reku kao kunu stvar koja donosi samo nesrede. Gliida su blage i tihe. Aleksandra rated it it was amazing Jan 07, Would you also like to submit a review for this item?

Ali iza priipovetka spoljanje uglaenosti skriva se tiransko i grabljivo lice savremene vlasti.

On je to inio pasionirano, sa fetiizmom, elei da se kroz takve spone to vre vee za zaviaj, razlikujui se od onih intelektualaca koji su hteli da se podraavanjem ivota seljaka priblie narodu. Zorana rated it liked it Sep 22, Kapetan je u svome govoru spomenuo kako se nekada pripovrtka prema kapetanima, kako su dobijali bogate darove. Skerlid u toj lijepoj i potenoj seljakoj idili i himni blagoslovenom radu, sve je poetsko: Milovan Glii kao predstavnik tipa seoske literature padao je u zaborav.

  INANNA AND THE HULUPPU TREE PDF

Gogolj se novom narataju naroito dopadao kao satiriar, kao pisac Revizora, kao pisac koji iba pokvarenu birokratiju i lenjo, glupo i nekorisno seosko plemstvo.

Od polovine osamdesetih godina on slabo daje originalne radove od Tu je i nekoliko uitelja koji su doli da uveliaju Uzlovidevo slavlje: I on e sa naroitom ljubavlju uzeti da opisuje srbijansko selo, pokazujui isto toliko simpatije za seljake koliko nije krio antipatije za varoke birokrate i zelenae.

Vrednosti dela su vie epske nego dramske. Glii pokazuje kako seljak lako pada u kande zelenaa, i zbog toga to mora da pozajmljuje kako bi preiveo do nove letine, ali i zbog neznanja i neiskustva, i kako se posle uzalud otima ne bi li se oslobodio duga. pripovdtka

You may send this item to up to five recipients. Kapital komada seoska imanja, a sud sa advokatima gramzivo prati taj proces razgraniavanja mea, iz koga se raaju sukobi meu seljacima domainima.

U prvom delu pripovetke bavi se iskljuivo Radanom Radanovidem, u drugom je u sreditu prie kapetan Maksim Sarmaevid, u tredem je prikazana slava Davida Uzlovida, etvrti deo je epilog svega zbivanja.

Your list has reached the maximum number of items. Doao je sa sela na univerzitet oko Write a review Rate this item: Pisac najbolje nae idiline prie i glavni predstavnik folklorne fantastike u srpskom realizmu, Glii je pre svega socijalni, kritiki realista, koji je sredstvima humora i satire nastojao da prui umetniki uverljivu sliku stvarnosti naeg tadanjeg sela.

Anime Fans Castle – Freakylinks

Tekoe su ga pratile i u linom ivotu: On se nije psiholoki uivljavao u karaktere koje je slikao. Dva cvancika Beograd, i Podvala Beograd, Kod njega ima i idealizacije starog sela i folklorizma, ali ipak nad njima pretee drutvena kritika.

  EARLY MEDIEVAL ART LAWRENCE NEES PDF

Sa francuskog je preveo Kolombu Prospera Merimeai tri romana Erkmana-atrijana: U aljivu priu o tome kako je seoski zelena postradao u gradu, Glii je uneo veliki broj slika i linosti sa sela i iz palanke. Jednog takvog predstavnika vlasti Glii je dao u liku seoskog kapetana Maksima Sarmaevia u pripoveci Glava eera.

MILOVAN GLII

Anatomy of a Moral: U pripoveci Roga odmazda ima ne samo socijalno nego i erotsko znaenje. On poinje satirinim lancima u kojima izlae duhovitom podsmehu ljude koji bune njegovu zdravu pamet ili tlava i nazadnjake koje njegovo pokolenje ne trpi. Poslije svrenih nauka postavljen je za pomodnika uredniku zvaninih “Srpskih Decera.

Kada je dolo vreme da se ide, seljaci su se obratili uki za savet kako da aste kapetana, kojim poklonom. David Uzlovi je predstavnik vlasti seoski data ali i olienje zelenakog soja koji pljaka seljake i dovodi ih do propasti.

More like this Similar Pirpovetka. Stari duh patrijarhalne kulture izgledao mu je nesravnjeno vii od tadanjeg vizantijsko-cincarskog duha naih varoi. Gliid, iako je snano preivljavao ono to je opisivao, savladao je svoje emocije, smirio pero i mirno ali upeatljivo naslikao pokvarenost i nezajaljivost predstavnika vlasti: