KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu, Znak,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Internet,Internetsko novinarstvo. Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA MEGATREND UNIVERZITET Beograd Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA Izdaje. jQuery skripta – Fakultet Organizacionih Nauka Komunikologija- SKRIPTA Skripta iz Makroekonomije: inflacija, nezaposlenost, devizni kurs, realni devizni.

Author: JoJolkree Garamar
Country: Latvia
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 15 June 2005
Pages: 327
PDF File Size: 1.42 Mb
ePub File Size: 8.51 Mb
ISBN: 503-1-46365-831-9
Downloads: 64796
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztim

Tako se u jednom smislu javnost razume kao subjekt javnog mnenja, odnosno kao publika, dok se u drugom smislu namee znaenje javnosti kaoHabermasova teorija graanske javnostiPreduzimajui istorijsko istraivanje razliitih oblika javnosti u okviru zapadnoevropske tradicije, Jirgen Habermas, ukazuje na razliite promene strukture koje je javnost pretrpela tokom istorije, i time je odreuje kao istorijsku kategoriju.

Osobenost individuuma formira se upravo u okvru drutva. Ovo gore je iz skripte koju nam je poslala Karolina Isto tako, fenomen publike se moe posmatrati i kao produkt odreenih socijalnih konteksta, ali i kao odgovor na same medije. Tako je Peter van Mensch, Otuda je ovaj tip publike veoma blizak optem pojmu “masovne publike”, budui da ga karakteriumasovnost, disperzivnost, heterogenost, i nepostojanje interne organizacije ili strukture.

Rimsko vrijeme je pokazivalo izuzetan interes za sabiranje umjetnina — Rim nije imao muzeja, ali je bio muzej. Proces socijalizacije omoguava aktivno uee individua u komunikaciji sa drugima i itavim drutvom.

Kontroling – skripta Skripta za kolegij KontrolingFull description. Published on Feb View Download Tri muzejske teorije str. Napoleonov poraz uvjetovao je pojavu zahtjeva za restitucijom umjetnina u zemlje porijekla. Na izvestan nain moe se rei da ovo gledite, koje komunikaciju interpretira kao drugo lice progresa, svoje korene ima jo skriptz prastarom snu ljudskog roda, snu o poveanju brzine i efekata poruka koje putuju kroz prostor.

Pod ovim pojmom podrazumijevamo dokumentaciju koja se naziva sekundarnom. Iako su kategorije javnosti i javnog mnenja svoj potpuni smisao i znaenje dobili u graanskom liberalnom drutvu, njeni koreni, kao to je pokazano, javljaju se jo u grkoj, odnosno, rimskoj antici.

  MANSA MUSA THE LION OF MALI PDF

Sa pojavom filma, stvara komunikolobija prva masovna lomunikologija u dananjem smislu rei. Jedan od konstitutivnih elemenata svakog komunikativnog procesa, jeste UM ili smetnja koja moe poremetiti koherenciju poruke.

Istoj kategoriji, ali u znaenju dvostruke smrti, pripada i predaja rtve neprijatelju. Visoka kola za poslovnu ekonomiju i preduzetnitvo, U njegovom sreditu nalaze se kategorije transmitovanja, prenosa, prosleivanja informacija drugima itd. Na sposobnosti stvaranja i korienja znakova, temelji se i proizvodnja novih informacija.

Otuda je i nova tehnologija bila shvaena kao idealno sredstvo za osvajanje i kontrolu celokupnog prostora ljudske komunikacije. Osniva se i British Museum u Londonu Unosi suvremeni estetski odnos prema zadanom problemu. Njen cilj je ubijanje.

Hobs – Levijatan Skripta – PDF Free Download

Mehanike barijere, kao to su buka, ili kvar na tehnikom pomagalu, blokiraju komunikaciju u fizikom smislu. Vile Lukula i Krasa su bile prave riznice umjetnina koje spominje Ciceron.

One oblikuju ne samo sadraj onoga to se izrie, ve utiu i na interpretaciju poruke u fidbeku.

TIPOVI VOSTVAVostvo moe biti autokratsko kada jedna osoba namee svoju volju ostalim lanovima grupe, ali i komuunikologija grupama sa formalno ustanovljenom hijerarhijom, kao na primer u vojsci, kada se ovaj model prihvata kao normalese-fer kada ni jedna osoba ili pod grupa ne prihvata odgovornost donoenja odlukademokratsko kada ni jedna osoba ne dominira, a grupa pozdravlja inicijativu svakog lana i kolektivno grupa izbegava ideju vostva u striktnom smislu, svi lanovi imaju isti status i istu mo.

Egipat skripta skripta za sve studente povijesti, arheologije, povijesti umjetnosti itd. Interpersonalna komunikacija je komunikacija izmeu najmanje dve osobe.

Hobs – Levijatan Skripta

Mase su sutinski konzervativne budui da fetiistiki potuju tradiciju, plaei se zapravo svake korenite promene. Radio, a posebno televizija u velikoj meri su potisnuli ostale medije komunikacije, omoguavajui stvaranje masovne publike koju odlikuju ekripta, zavisnosti pasivnost. Informacija, meutim, nije isto to i podatak.

  AARTI AARTA PDF

Prva dva su formuliranje ideje i sinopsis. Tako je njegova glavna osobina stabilnost u odnosu na izbor materijala kao i vremenska otpornost.

Muzeologija, skripta

skrkpta Osim ogromne skale delovanja, masovnu komunikaciju karakterie i penetrantnost medijskih poruka. Kanetijeva teorija mase 1. Takve mase su sve revolucionarne mase, kakave su na primer, ustanci robova protiv gospodara, vojnika protiv oficira, obojenih protiv belaca itd. Ispitni Zadatak Racunovodstvo Megatrend Documents. Za realizaciju mnogih od njih ili pak za njihovo osujeenje, potrebna je druga osoba.

Iako se najee se pod komunikacijom u ovom smislu podrazumeva kontakt licem u lice, telefonski razgovor, takoe, pripada ovom tipu optenja. Prva se odnosi na nove satelitske i kablovske moduse transmisije odreenih saraja, odnosno, programa, to je omoguilo uveavanje receptivnih mogunosti, kao i masovniju i bru reprodukciju i distribuciju poruka. Muzejski predmet i muzealnost kao osobina predmeta polako dolaze u prvi plan, komuniikologija i informacijsko – komunikacijske sposobnosti muzejskih predmeta.

We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Ali, iako sve revolucionarne mase po svojoj strukturi predstavljaju nahukane mase, masa obrata je zapravo proces koji zahvata celo drutvo, a okonava se sporo i teko.

Komunikacije Oblikovanje mnenja Informisanost biraa Ubeivake funkcije Obrazovne performanse Osnova za kulturoloku analizuEmpirijska istraivanja mas. Znak je nosilac znaenja, neto to poseduje znaenje, predmet koji neto znai ili, predmet koji upuuje na drugi predmet.